Monday | 16.09.19

Time Items
All day
 
6pm
9pm
21:00
21:00
Close
Monthly Screenings
על המשמר
בימוי: קסבייה בוואה | 134 minutes

על המשמר

צרפת 2017 | 134 minutes | French | Hebrew subtitles

1915. מלחה”ע הראשונה בשיאה. בהיעדרם של הגברים, נשארו הורטנז ובתה סולנז’ לשאת בנטל עבודות המשק של החווה המשפחתית. הורטנז שוכרת את פרנסין הצעירה לסייע לה בעבודה החווה. עונות תחלופנה, יבולים יזרעו וייקצרו, והקשר בין פרנסין לבני המשפחה יתהדק, אך הדם תמיד סמיך מן המים. “על המשמר” הוא יצירה מתונה, מצולמת ברוחב לב המעניקים לנופי הכפר החקלאי על רקע השתנות הזמנים תפקיד משמעותי בעיצוב האווירה. איריס ברי הצעירה ונטלי ביי בהופעה כבירה מעניקות לסרט את לבו והתוצאה רגישה ויפה