Thursday | 22.08.19

Time Items
All day
 
6pm
18:30
18:30
8pm
9pm
21:00
Close
Monthly Screenings
דבש שחור, שירת חייו של אברהם סוצקבר
בימוי: אורי ברבש | 76 minutes

דבש שחור, שירת חייו של אברהם סוצקבר

ישראל 2018 | 76 minutes | Hebrew, English, Yiddish | Hebrew, English subtitles

כל עוד אברהם סוצקבר חיהוא לא הסכים שיעשו סרט על חייוכיוםשמונה שנים לאחר מותו, "דבש שחור" מספר את סיפורו יוצא הדופן של גדול משוררי היידיש בעת החדשה – האיש שהנהיג את מחתרת בריגדת הנייר שהצילה כתבי יד יהודיים מהנאצים, כתב את ״הימנון השואה״, זכה שסטאלין יתאהב בשיר שלו וישלח מטוס כדי להצילו מלב המלחמה, והעיד במשפטי נירנברג סוצקבר עלה לישראל ב-1947 וכתב בה ביידיש מופלאה וחיונית בעוד קהל קוראיו הולך ומתמעט. אל הלווייתו, הלווייתה של שפה שלמה, הגיעו רק כמה עשרות אנשים.

בימוי: